DATA

GRED

KOD SEKOLAH

SESI

NO. TEL/FAX

E-MAIL

A

BBA 4041

SATU

03-90757527/ 03-90757521 skbktrayacheras@hotmail.com

 

BILANGAN GURU MENGIKUT JAWATAN DAN SUBJEK YANG DIAJAR

GURU TERLATIH GDL GSTT JUMLAH JB
LELAKI PEREMPUAN LELAKI PER LELAKI PER L P -
13 19 1 2 0 3 14 24 38
STAF SOKONGAN
N9 N11 PAR JUMLAH
1 1 1 3

ENROLMEN MURID MENGIKUT BANGSA  OGOS  2004

BIL KELAS MELAYU CINA INDIA NASRANI LAIN-LAIN BANGSA JUMLAH JUM

BESAR

CATATAN
L P L P L P L P L P L P
1 1R 13 14             9 6 22 20 42  
2 1C 17 15 1   2 3     4   24 18 42  
3 2C 19 16             2 1 21 18 39  
4 2R 17 11 2   1 6     2 1 22 18 40  
5 3R 16 11     1       3 1 20 12 32  
6 3K 11 12   1 2       3 3 16 16 32  
7 3C 14 3     2 3     4 2 20 8 28  
8 4K 13 12     1 2       3 14 17 31  
9 4R 20 8               3 20 11 31  
10 4C 7 9   1 3 1     5 6 15 17 32  
11 5R 10 10     1 1     1 1 12 12 24  
12 5C 12 10             2 1 14 11 25  
13 5K 11 5     2 1     4 1 17 7 24  
14 6K 7 13       1     3 2 10 16 26  
15 6C 13 8   2         3 3 18 11 29  
16 6R 17 7 1     2     1 1 19 10 29  
17 P.KHAS 17 13 4 0         1   22 13 35  
JUMLAH 233 177 8 2 17 20     46 36 304 235 539  

3