JAWATANKUASA HEM

TAHUN 2004

 

ORGANISASI HAL EHWAL MURID

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAYA

 43200 CHERAS

MATLAMAT

Mendidik pelajar mematuhi segala undang-undang

dan peraturan sekolah, berdisiplin dan bertanggungjawab,

jujur, taat dan hormat kepada ibu bapa , dan semua guru,

memupuk pelajar menjalinkan persahabatan yang baik

tanpa mengira kaum dan keturunan

Melahirkan lepasan sekolah yang berdisiplin dan bermoral,

Taat kepada segala undang-undang dan peraturan, berbudaya

Ilmu, berakhlak mulia, berdikari, berdaya saing

dan berwawasan

 

OBJEKTIF

 1. Mengenalpasti masalah disiplin murid dan puncanya

2. Mengadakan program dan aktiviti bagi menangi masalah

    disiplin dan menarik minat belajar

3. Mengatur rancangan dan strategi bertindak ke arah sekolah

    tanpa kegagalan

4. Mengadakan permuafakatan dengan pihak relevan

5. Menyediakan panduan khusus untuk guru-guru menjalankan

    tugas

6. Mengadakan rancangan motivasi, kaunseling dan keselamatan

    murid-murid

 

 

JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

 

PENASIHAT : ENCIK MOHAMAD JAFAR BIN IBRAHIM

( GURU BESAR )

PENGERUSI : PN HJH ZUBAIDAH BT ABDULLAH

( GPK HEM )

NAIB PENGERUSI : ENCIK SAID BIN MUSA

( GURU PENOLONG KANAN )

PN HJH FATIMAH BT SULAIMAN

( GPK KO-KU )

SETIAUSAHA : CIK SUHAIDA BT ABD RHAPAR 

AHLI JAWATANKUASA : 

1. PUAN ZAITUN BT BABA (Penyelaras Pendaftaran Murid)

2. PUAN ZAWIYAH BT YUSSOF (Penyelaras Disiplin dan Pengawas)

3. USTAZ FAIZOL B. HJ BADROL (Penyelaras Keabajikan Murid dan Perayaan & Menabung)

4. PUAN MAIMUNAH BT HASAN (Penyelaras Skim Pinjaman Buku Teks)

5. PUAN AZLINA BT ARIFFIN (Penyelaras Kantin Sekolah/RMT/SUSU)

6. CIK FATHIN HAMAMMAH AKMAL BT AHMAD ANUAR (Penyelaras Kebersihan dan Keceriaan Sekolah)

7. ENCIK HALIDON BIN SAMSURI (Penyelaras Bimbingan & Kaunseling/Pendidikan Pencegahan Dadah)

8. PUAN SITI ZAHARA BT MOHD NORDIN (Penyelaras Kesihatan & Bilik Rawatan)

9. CIK JULIAH BT ABDUL RAHAMAN (Penyelaras Lawatan) 

AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

1. DISIPLIN DAN PENGAWAS

                       Penyelaras                 : PN ZAWIYAH BT YUSSOF

                       Setiausaha                 : En Mohd Azhar b. Man

                       Ahli Jawatankuasa    :     En Ramlan b. Salim

                                                             En Ku Arshad b. Ku Abdullah

                                                             Cik Suhaida bt Abdul Rhapar

                                                              En Muhammad Nizar b. Shuib

BIDANG TUGAS

1.1 Mengadakan mesyuarat Badan Disiplin untuk    memilih Pengawas Sekolah.
1.2 Menyusun tugas-tugas Pengawas.
1.3 Menentukan disiplin dan peraturan sekolah dijalankan dengan baik.
1.4 Memberi nasihat kepada murid-murid yang melakukan kesalahan dan mengambil tindakan   yang sesuai jika perlu.
1.5 Menyimpan rekod tindakan terhadap murid.
1.6 Mengadakan perbincangan dengan pengawas-pengawas dari masa ke semasa .
1.7 Mengadakan aktiviti-aktiviti Pengawas
1.8 Melaksanakan arahan Guru Besar, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

2. KEBAJIKAN MURID DAN PERAYAAN

Penyelaras : En Faizol b. Hj Badrol

Setiausaha : En Ramlan b. Salim

Ahli Jawatankuasa:

                            : Ustazah Fuziah bt Md Nor

:                           : En Suhaimi b. Abdul Rahman

:                           : En Abdul Rahim b. Sani

 
 
 

BIDANG TUGAS

2.1 Membantu murid yang kurang upaya dari segi fizikal, mental dan kewangan.
2.2 Mengurus dan mengutip derma kilat atau sumbangan untuk mereka yang memerlukan
2.3 Memilih dan menguruskan murid-murid yang layak mendapat bantuan atau apa-apa kemudahan lain yang wujud
2.4 Menyimpan segala rekod dan maklumat murid yang mendapat bantuan
2.5 Mengenalpasti murid-murid yatim atau miskin untuk diberi bantuan atau derma
2.6 Menguruskan kutipan-kutipan derma dari luar seperti Derma Hari Pahlawan

                3. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

                Penyelaras                 : Puan Maimunah binti Hasan

                Setiausaha                 : Cik Suhaida bt Abdul Rhapar

                Ahli Jawatankuasa    : Cik Fathin Hamammah Akmar bt A. Anuar      ( Penyelaras Tahun 1)

                                                  En Suhaimi b. Abdul Rahman   ( Penyelaras Tahun 2)

                                                  Pn Zawiyah bt Yussof ( Penyelaras Tahun 3)

                                                  Ustazah Fuziah bt Md Nor  ( Penyelaras Tahun 4 )

                                                  Cik Suhaida bt Abdul Rhapar    ( Penyelaras Tahun 5 )

                                                  En Mohd Bazir b. Din   (Penyelaras Tahun 6)

                               

                BIDANG TUGAS

                                  A. Peranan Setiausaha ( Guru SPBT )

1. Mengisi borang maklumat/permohonan SPBT seperti BPBTR 160/170/450/460 dengan betul.
2. Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A.
3. Memastikan borang SPBT G/Penerimaan buku teks murid diedarkan , diisi dan dikumpul.
4. Mengedarkan buku teks kepada Penyelaras Tahun.
5. Mengemaskini buku stok SPBT.
6. Mengurus stor buku teks.
7. Memastikan buku teks dicop dengan SPBT.
8. Mengisi borang pelupusan buku teks.
9. Mengemaskinikan fail-fail SPBT.
10.Melaporkan kepada Penolong Kanan HEM sebarang  masalah yang berkaitan dengan SPBT.

                                                                                          

B. PERANAN PENOLONG SETIAUSAHA

 

1. Menyimpan maklumat murid tidak layak ( warganegara/bukan warganegara) buku SPBT / buku SPBT yang diterima dari pembekal, buku rosak untuk pelupusan dan buku yang dipinjamkan kepada pelajar.
2. Pengesahan bekalan buku SPBT untuk setiap tahun
3. Pengesahan kekurangan buku teks.
4. Membantu mengedar dan mengumpul buku-buku teks kepada Penyelaras Tahun.
5. Memastikan keselamatan buku SPBT di tangan murid
6. Membantu tugas-tugas setiausaha

 

 

                4. KANTIN SEKOLAH/RMT/SUSU

                    Penyelaras    : Pn Azlina bt Ariffin

                    Setiausaha    : Pn  Halimatun Saadiah bt johari

                   Ahli Jawatankuasa : Pn Hjh Rosnah bt Othman

                                                  En Abdul Hakim b. Sanusi

                                                   Cik Zamzulinah bt Abdul Ghani 

                                                    Pn Afidas b. Abu Bakar

BIDANG TUGAS

1. Memastikan urusan penyediaan makanan oleh pihak kantin   berjalan lancar dan   

    Makanan yang disediakan mengikut menu ditetapkan.

2. Menyelia perjalanan kantin dari aspek penyediaan makan dan kebersihan.

3. Mengadakan perbincangan dengan pengusaha kantin dari masa kesemasa bagi         

    menentukan urusan yang lebih baik.

4. Menerima dan menganalisa segala aduan berhubung dengan kantin, makanan atau     

    minuman dari murid-murid atau guru-guru.

5. Mengenalpasti murid yang layak menerima makanan tambahan (RMT) dengan

    membuat kaji selidik mengenai data dari murid.

 

5. KEBERSIHAN , DAN KECERIAAN SEKOLAH

   Penyelaras               : Cik Fathin Hamammah Akmal bt Ahmad Anuar

   Setiausaha                : Pn Nabillah bt Mohamad Rosli

  Ahli Jawatankuasa    :  Pn Hjh Rosnah bt Othman

                                     Cik Munirah bt Mohd Yusoff

BIDANG TUGAS

1. Membantu pihak sekolah mengawal dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan atau keindahan sekolah dari masa ke semasa

2. Mengadakan projek-projek bersama di antara pihak sekolah dan pihak luar bagi mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah

3. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan

4. Menjalankan kegiatan yang boleh menjurus kepada kebersihan dan kesihatan seperti kempen, pertandingan kebersihan kelas .

5. Merancang bagi mengadakan lawatan sambil belajar

6. Setiap lawatan mesti mengikut peraturan Jabatan Pendidikan Selangor

7. Kebenaran ibubapa/penjaga mesti diperolehi setiap lawatan dan aktiviti luar.

8. Permohonan Lawatan disediakan 8 minggu sebelum diluluskan

9. Melaksanakan tugas dan arahan dari guru besar , PPD ,JPS dan KPM.

 

6. BIMBINGAN DAN KAUNSELING

    Penyelaras              : Encik Halidon b. Samsuri

    Setiausaha              : En Mohd Bazir b. Din

    Ahli Jawatankuasa  : En Sahril b. Sitam

                                    Pn Azura bt Awang

BIDANG TUGAS

1. Mengemaskini Bilik Kaunseling

2. Menyemak semua fail yang berkaitan untuk mengenalpasti murid yang perlu diberi   

    bimbingan

3. Membuat jadual waktu untuk semua kaunseling

4. Menyediakan borang-borang yang diperlukan dalam bimbingan dan kauseling

5. Membuat laporan yang diperlu sebagai kes rujukan jika diperlukan.

7. KESIHATAN DAN BILIK RAWATAN

Penyelaras            : Pn Siti Zahara bt Hj Mohd Nordin

Setiausaha            : Pn Rohaya bt Usoff

Ahli Jawatankuasa  : Cik Norshahnizah bt Mohamed

                                    Pn Afiza bt Zakaria

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 2 kali setahun

2. Menyemak kad-kad kesihatan murid sama ada telah dikemaskinikan oleh guru

3. Menjalankan kegiatan yang boleh menjurus kepada kesihatan seperti ceramah,

    kempen, pertandingan dan lain-lain yang difikirkan munasabah

4. Menyelaras lawatan yang dibuat oleh pegawai perubatan dari masa ke semasa

5. Membuat laporan kepada guru besar atau GPK sekiranya berlaku perkara yang

    dianggap serius dan perlukan tindakan segera

6. Memastikan bilik rawatan digunakan betul dan menjaga kebersihannya

7. Dilengkapi dengan ubatan di dalam kotak ubat

8. Melaksanakan tugas dan arahan dari guru besar, PPD, JPS dan, KPM.

8. JAWATANKUASA LAWATAN:

Penyelaras                : Cik Juliah bt Abdul Rahman

Setiausaha                : Pn Afiza bt Zakaria

Ahli Jawatankuasa    : En Noor Azmi b. Mohd Nor

                                  Cik Noradilah bt Che Mohamed

                                    Pn Rosmini bt Othman

ARAHAN TUGAS UNIT HEM

 

1. Disiplin:

Sekolah bermula pada pukul 7.40 hingga 1.00 tengahari

Sekolah bermula pada pukul 7.40 hingga 1.00 tengahari

Sekolah bermula pada pukul 7.40 hingga 1.00 tengahari

Memastikan disiplin sekolah berjalan dengan baik

Murid mesti beratur di dataran perhimpunan jam 7.35 pagi

Sewaktu lepas rehat murid mesti beratur di gelanggang badminton

Segala masalah dalam kelas mesti ditangani oleh guru kelas sebelum dibawa kepada guru disiplin dan Penolong Kanan HEM

Guru disiplin mesti menulis laporan salah laku murid dalam Buku Salah Laku di pejabat

Kemalangan dan kecederaan mestilah dilaporkan dan guru bertugas diminta menghantar ke hospital dan menulis laporan kemalangan

Pengawas mesti menjalankan tugas seperti ditetapkan

Mesyuarat akan dibuat dari semasa ke semasa

2. Jadual Kedatangan:

Jadual kedatangan mesti ditandakan setiap hari oleh guru( bukan murid )

Jadual Kedatangan mesti dihantar ke pejabat sebelum pukul 9.00 pagi

Semua maklumat dan arahan dalam buku jadual kedatangan mestilah diikuti

Jadual kedatangan mesti ditutup setiap bulan dan lengkapkan kedatangan tahunan pada akhir semester

Nama murid mesti ditulis pada ruangan bulan Disember

Catatkan bilangan murid Islam, Budha, Kristian dan Hindu mengikut jantina untuk kelas-kelas Moral

3. Keselamatan:

Keselamatan murid mestilah dikawal

Tidak boleh ke tandas seorang diri boleh ditemani oleh seorang rakan sahaja dan mesti minta kebenaran guru 2 keping kad pas keluar akan disediakan oleh pihak pentadbir

4. SPBT:

Semua murid layak/tidak layak mesti mengisi borang SPBT 1A

Setiap kelas mesti ada fail

Buku teks mesti dibalut dengan plastik

Guru Penyelaras kelas mesti mengemaskini stok

Buku yang hilang dan rosak mestilah diganti

Sebarang kemuskilan laporkan kepada Penolong Kanan HEM

Semua fail dan dokumen mesti dikemaskinikan

5. Kebajikan Murid:

Badan Kebajikan Murid mestilah peka dengan kebajikan murid

Pungutan derma boleh dibuat jika perlu

Bertanggungjawab semasa Hari Kanak-kanak

6. Buku Rekod Profail/Kesihatan:

Buku rekod profail dan kesihatan mestilah disusun mengikut kelas dan dikemaskinikan

Tulis nama dan tahun dan Guru Kelas serta disimpan di Bilik Data

7. Bimbingan dan Kaunseling:

Bertanggungjawab dalam rekod kesihatan

Memberi bimbingan dan kaunseling pada murid yang bermasalah

Menyelenggara dan menyimpan buku Rekod Kemajuan Murid ,

Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum, rekod Kesihatan dan lainnya

Meyediakan program motivasi

9. Kantin dan Keselamatan :

Memastikan kebersihan kantin dan kawasan sekolah

Mengadakan pemeriksaan kantin dan nyamuk aedes

Memastikan kebersihan kelas

Memastikan keceriaan dan keselesaan untuk semua

 

RANCANGAN TAHUNAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2003

                                1. Disiplin

&127; Merekod salah laku

&127; Memberi amaran dan nasihat

&127; Mengambil tindakan

&127; Memberitahu ibu bapa

&127; Menyampaikan maklumat salah laku ke PPD

1. Bimbingan dan kaunseling:

&127; Kelas bimbingan dan tambahan

&127; Kem motivasi

&127; Teknik belajar

&127; Teknik menjawab soalan

&127; Penyelesaian murid bermasalah

 

                                 3. Kebersihan dan Kantin:

&127; Pertandingan kebersihan kelas

&127; Pemeriksaan kebersihan kantin

&127; Keceriaan Kelas

&127; Keceriaan kawasan sekolah

 

                                4. Kebajikan Murid:

&127; Kutipan derma /sumbangan amal jariah

&127; Hari Kanak-kanak

&127; Tokoh Murid

 

        6. SPBT:

&127; Mengemaskini stok

&127; Fail Borang A1

&127; Fail Borang Layak/Tidak layak

&127; Mengedar buku

&127; Mengumpul buku

&127; Hapuskira

 

ETIKA PENGAWAS

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAYA

a. Berdisiplin

b. Bertanggungjawab

c. Berhemah tinggi

d. Sentiasa kemas

e. Baik dan rajin dalam akademik

f. Patuh

g. Sopan dan berbudi bahasa

h. Sedia berkhidmat

            i. Hormat

            j. Jujur

            k. Sedia membantu

            l. Boleh dipercayai

           m. Berdikari

           n. Mematuhi arahan

          o. Bekerjasama

PERINGATAN

1. Jika seoarang pengawas itu didapati melanggar etika pengawas dia dianggap salahlaku.

                        2. Jika salah laku itu ringan, amaran akan diberi sebanyak tiga kali.

3. Salah laku yang berat seperti mencuri, melawan guru, merosakkan harta sekolah, menipu, mencederakan murid, mengugut dan ponteng sekolah akan dipecat.

4. Pengawas yang telah menerima amaran sebanyak tiga kali akan terus dipecat jika terus membuat kesalahan.