VISI

"Menjadikan sekolah sebagai tempat melahirkan insan yang berilmu, berakhlak dan berwawasan seiring dengan kehendak falsafah dan aspirasi negara.'