RUKUN SEKOLAH

 

Bahawa KAMI murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Raya juga berikrar akan sentiasa:

TAAT KEPADA AGAMA

SETIA KEPADA SEKOLAH

USAHA KE ARAH KECEMERLANGAN

HORMAT KEPADA GURU DAN RAKAN

PATUH KEPADA PERATURAN DAN DISIPLIN SEKOLAH