MISI

Sedia melahirkan insan yang kamil

Ke arah melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik dan ko-kurikulum

Bersungguh-sungguh dalam melahirkan murid yang cekap dan pantas dalam menguasai asas pendidikan sekolah rendah

Rancangan yang menjurus ke arah kecemerlangan dan kegemilangan sekolah.